คุณสมบัติ
   - จำนวน 2 อัตรา
   - เพศ ชาย/ หญิง
   - อายุ 25 ปีขึ้นไป
   - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
   - อัตราค่าจ้างตามตกลง

เงื่อนไขและลักษณะงาน
   1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและคล่องแคล่ว
   2. มีความกระตือรืนร้นในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้งาน
   3. มีความคิดสร้างสรรค์
   4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
   5. มีความรู้ความสามารถทางการขายและการตลาด
   6. ขยัน และมีความรอบคอบ
   7. มีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
   8. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   9. มีประกันสังคมและอาหารกลางวัน
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.075-324444, 088-7581335 ติดต่อฝ่ายบุคคล (คุณอรวววณ)